အပြင်လောကနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့တဲ့ Indonesia က ဗုဒ္ဓရွာကလေး